Tipps zur Verwendung und Installation von Polycarbonat. Gebrauchsanweisung (Schwedisch)

Instruktionsguide För Polykarbonat. Montering

 

Instruktionsguide För Polykarbonat. Montering. Nu är årstiden för att bygga eller reparera terrasser och växthus här. Vi får dagligen hundratals förfrågningar om hjälp och frågor kring detta. Hur tjock polykarbonat tror ni jag behöver använda? Hur monterar man polykarbonat på rätt sätt? Är det något annat som krävs? Och så vidare…

Så vi bestämde oss för att samla allt i en artikel, och skapa en instruktionsguide för polykarbonat dig som planerar att använda polykarbonat och har många frågor kring detta.

 

POLYKARBONATKANAL AV PLAST

 

Polykarbonatkanal.  Vilken slags material är det?

Ett anmärkningsvärt isolerande material som tillverkas av hållbar extruderad polykarbonat.  Det har lång hållbarhet mot UV-slitage, väger lite, har hög optisk klarhet (ljusgenomsläpp på 74 – 85 % beroende på tjocklek), utmärkt brandskydd, 10 års garanti.

 

Vad är skillnaden mellan 4 mm, 6 mm, 10 mm och 16 mm?

Tjockleken har ett samband med styvheten. Ju tjockare platta, desto svårare är det att böja den. Polykarbonatplattor som är 4 – 6 mm tjocka är flexibla, medan 10 mm kan böjas lite och 16 mm är riktigt svåra att böja. Om du planerar att installera en polykarbonatplatta som är 4 mm tjock på en plan yta bör du känna till att tillverkaren rekommenderar att avståndet mellan balkarna inte bör överstiga 35 – 45 cm. För en 6 mm polykarbonatkanal – 50-60 cm, 10 mm – 70-80 cm, 16 mm – 90-100 cm. Vi rekommenderar att du väljer polykarbonat från 10 mm till taket.

 

MONTERING AV POLYKARBONAT. Instruktionsguide för polykarbonat

 

Kapning av polykarbonatkanaler

Vi kan skära av polykarbonatplattorna till de dimensioner du behöver, men om du inte är säker på måtten, eller vill skära av dem själv, kan polykarbonatkanelerna kapas med en fintandad cirkelsåg eller handsåg. Se till att plattan har bra stöd och inte kan vibrera. Stötta plattan nära sågen och skär i en grund vinkel med långsamma och stadiga rörelser.

 

Borrning

Det är möjligt att borra hål i polykarbonatplattorna med handborr eller en borrmaskin. Använd en låg hastighet vid användning av borrmaskin. Använd en betongborr och stötta plattan under hålpositionen för att undvika vibrationer. Borra alltid mellan skiljeväggarna och minst 30 mm från kanten av plattan.

 

Tätningsband

Diagrammet ovan visar en korrekt orientering av polykarbonatplattan vid användning, och placeringen av tätningsbanden. Ett tätningsband fästs på toppen av plattan för att förhindra att fukt, damm och insekter tränger in i den. Ett ventilationsband fästs på botten av plattan vilket gör att luft fritt kan flöda in och ut från plattan, vilket bidrar till att minimera kondensenom att kompensera för luftfuktigheten i och utanför plattan (Förseglingstejp -PC Anti Isolation). Ventilationsbandet förhindrar också att damm och insekter tar sig in i plattan. Ventilationsbandet måste täckas med en “U”-profil som fästs på toppen av plattan med en smal remsa silikon för att skydda både bandet och den nedre delen av plattan från regnvatten. Även om luft kan ta sig igenom ventilationsbandet minskar inte isolationsegenskaperna. Att följa dessa instruktioner minskar också risken för kondens, vatteninträngning och algväxt inne i plattan. Dränering av kondenserad vattenånga görs genom att montera plattan med skiljeväggarna i riktning mot marken.

 

Fästning av polykarbonatplattor

Fäst inte plattorna för tätt, utan se till att lämna plats för temperaturskillnader.

POLYKARBONATPLATOR UTVIDGAR SIG VID VÄRME OCH KOMPRIMERAS VID KYLA.

Vikten av att ta hänsyn till plattornas termiska expansion kan inte betonas nog, eftersom den generellt är större än andra populära glasmaterial och påverkar både längd och bredd. Tillräcklig plats för termiska rörelser måste finnas för alla glasstänger, sidor och avslutningar. Montering utan tillräcklig plats för termiska rörelser kommer att resultera i termisk stress och en böjd platta. Tabellen ovan jämför den linjära termiska utvidgningen av plattorna med andra vanliga material. Som praxis är det nödvändigt att lämna 3,5 mm per meter längd och bredd för termisk expansion. Grafen under visar mängden termisk expansion som måste beräknas för bestämda plattlängder och -bredder.

Plattorna får inte fästas för tätt eftersom det kommer att förhindra termisk expansion och sammandragning och ha en negativ påverkan på monteringen.

 

Avlägsnande av film

Den UV-beskyddande ytan på polykarbonaten täcks med en märkt film vid tillverkningen. Vid montering bör cirka 50 mm av filmen avlägsnas för att tillåta införande i glassystemet och applicering av förseglingstejp. Se till att all film är helt avlägsnad så snart monteringen är färdig.

 

Montering av polykarbonat. Instruktionsguide för polykarbonat

Anpassning av polykarbonatplattorna bör vara det sista steget innan projektet slutförs. Strukturen bör vara färdig med alla komponenter i glassystemet på plats, och vid användning av träskyddsmedel måste det ha torkat.

  • Se till att den UV-beskyddande sidan av plattan (som är tydligt utmärkt) är vänd utåt.
  • Plattorna måste alltid monteras med skiljeväggarna vertikalt eller uppåt.
  • Tak bör alltid vara designade med en lutning på minst 5° så att regnvatten kan rinna av.
  • Dra inte åt skruvarna för mycket.
  • När du använder en U-profil för att sätta fast polykarbonaten, tryck då inte ned U-profilen för tätt och se till att göra små hål varje 20-30 cm så att eventuell kondens kan försvinna.
  • De övre och nedre kanalerna i polykarbonaten måste skyddas mot insekter, damm och annat skräp som kan ta sig in i kanalerna. De övre kanalerna kan täckas helt med aluminiumtejp. De nedre kanalerna täcks med en ventilerande tejp.

 

PROFILER

 

H-profiler

Är designade för att täcka mellanrummen mellan plattorna. De är inte bärande och bör ha fullt stöd utmed hela sin längd. De räknas inte som väderbeständiga vilket begränsar deras användningsområde till trädgårdsodling, lantbruk och enkla entrétak. Profilen ska fästas vid understrukturen vid ungefär var 500 mm. Denna polykarbonatprofil har extruderat UV-skydd på den utvändiga sidan för att garantera lång hållbarhet. Den är tillgänglig i flera tjocklekar som passar till vårt utbud av polykarbonatplattor.

 

U-profiler

Är designade för att täcka ändarna på flerväggsplattor. Denna polykarbonatprofil ger mekaniskt beskydd och väderskydd för den tejp som används, och har extruderat UV-skydd på den utvändiga sidan för att garantera lång hållbarhet. När du använder en U-profil för att sätta fast polykarbonaten, tryck då inte ned U-profilen för tätt och se till att göra små hål varje 20-30 cm så att eventuell kondens kan försvinna.

F-profil

Är specialdesignad för att försegla kanten på polykarbonatplattan. Den ger en snygg finish på kortsidan. Den används på kanten av flerväggspolykarbonatplattor för tak, där plattan monteras på sidan av byggnader, trä eller annat underlag.

Innan den sista plattan fästs på taket ska «F»-profilen tryckas in på en sida av plattan medan den står på högkant. Tryck inte in plattan helt i “F”-et, utan lämna 5 mm för utvidgning av bredden.

Placera “F”-et i position på taket, se till att plattan är i rätt nivå och fäst den med skruvar på den längsta sidan av “F”-profilen på sidan av väggen eller byggnaden.

Vid montering på en sidovägg kan du bara vända “F”-profilen upp och ned, föra in plattan i de två armarna på “F”-et, och fästa den med skruvar på den längsta sidan in i väggen.

 

Spännprofil i aluminium med gummipackningar 

Är designad för att installera polykarbonatglas på sparrar.  Den består av en tätningspackning och en nedskruvad aluminiumram som klämmer fast flerväggspolykarbonatplattan säkert på plats. Detta system kan användas med flerväggspolykarbonat med en tjocklek på upp till 25 mm samt solid polykarbonat. Det kan också användas med glas och glasenheter med en tjocklek på upp till 24 mm. Plattorna av polykarbonat kommer att utdvidgas och dra ihop sig när temperaturen ändras, så lämna därför alltid plats för expansion vid sammanfogning av plattor. Plattbredden bör minskas med 10 mm för att tillåta expansion. Om du till exempel monterar en 10 mm-platta och sparrarna är 700 mm från varandra (från mitten till mitten) bör du använda plattor som är 690 mm breda.

Vid beställning eller kapning av polykarbonat i önskad längd bör du komma ihåg att din platta bör vara 10 mm kortare än sparrarna för att tillåta montering med avslutning med aluminium U-profil.

 

RENGÖRING

 

Tvätta av taket regelbundet, minst en gång per år. Använd stora mängder ljummet vatten med ett vanligt icke-slipande rengöringsmedel och en svamp eller mjuk trasa. Var extra försiktig vid rengöring av ingrodd smuts på taket.

Stå aldrig direkt på taket.

Undvik slipande rengöringsmedel eller lösningsmedel.

Skrubba inte plattan med skurborstar eller vassa verktyg.

Vi rekommenderar också att du ser denna video  som instruktionsguide för polykarbonat.

Vänligen notera att denna rekommendation är för installering av tak.

 

Hur sätter man fast polykarbonat för växthus?

Vi märker ofta att kunder tror att kanalpolykarbonat till växthus måste sättas fast på samma sätt som ett tak. Men du kan definitivt sätta fast ett tak av polykarbonat enligt instruktionerna ovan.

Vi rekommenderar också att du sätter fast den övre delen av polykarbonatskivan som används som vägg på samma sätt.

 

Men vad gäller den nedre delen av polykarbonat som används till väggar i ett växthus?

Den nedre delen kommer oftast i kontakt med mark eller gräs, så vi rekommenderar inte att sätta fast den med profiler eller tejp. Lera eller klippt gräs innebär att tejpen eller profilerna kan samla på sig smuts, blockeras och hindra kondensen från att ta sig ut. Det kommer att orsaka skada på polykarbonaten. Du kan självklart använda tejp och profiler, men då måste du hålla koll så att kanalerna inte samlar på sig vatten, och byta tejp på den nedre delen av polykarbonaten varje säsong. Vi rekommenderar också att du avlägsnar gräset 30 cm från växthusets yttre väggar. Du kan i stället täcka ytan med småsten eller betongplattor för att hindra gräset från att växa tillbaka och hamna inne i kanalerna när det klipps.